2018

KLUBBSTEVNER ER SATT OPP I SOMMERSESONGEN

Januar

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

Februar

Dato Uke Aktivitet

Merknad

16-18 7 DSSN stevne VINTERBOLTEN  

Mars

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

April

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

Mai

Dato Uke Aktivitet

Merknad

    Klubbstevne DSSN eller SWS  
       

Juni

Dato Uke Aktivitet

Merknad

14-17 24 DSSN NM Rifle - Coldfox NM Rifle 2018  
       

Juli

Dato Uke Aktivitet

Merknad

    Klubbstevne DSSN eller SWS  
       

August

Dato Uke Aktivitet

Merknad

23 - 25 34 Westernstevne SWS - Manhunter's Trail AVLYST
       

September

Dato Uke Aktivitet

Merknad

    Klubbstevne DSSN eller SWS  
15-16 37 Feltstevne NSF - Høstfelten, KM fin/ grov     AVLYST!

Oktober

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

November

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

Desember  

Dato Uke Aktivitet

Merknad