Medlemskap i GPK (Priser)

Gjøvik Pistolklubb (GPK) er tilknyttet Norges Skytterforbund (NSF), og derigjennom også tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).
Klubben er dermed underlagt de lover og regler som gjelder for alle lag og foreninger tilsluttet NIF.

Link til Gjøvik Pistolkubbs gjeldende vedtekter (lovnorm for idrettslag) klikk HER. (Godkjent 31. mai 2016)

I tillegg kommer også klubbens organsasjonsplan som gir retningslinjer utenom lovnormen – forslag til endringer kan komme fra alle medlemmer og planen kan godkjennes på årsmøtet hvis endringer er foretatt. Se forsiden for link.

Alle kan bli derfor bli medlem av klubben, kort og godt ved å betale medlemskontingent.

Det er ikke satt noen aldersgrenser for å kunne delta på den organiserte skytetreningen.
Av sikkerhetshensyn vil dog ansvarlig skyteleder foreta løpende vurdering av deltakerens skikkethet i forhold til våpenhåndtering.
For barn og ungdom under 16 år kreves det at foresatte er til stede under treningen.

Klubbens egne våpen stilles til disposisjon for de som ikke selv har dette.

Se for øvrig Norges Skytterforbunds sider: http://www.skyting.no

ÅRSKONTINGENT

MedlemstypeÅrsbeløpBeløp etter 1. august
Gjelder kun nye medlemmer
Hovedmedlem m/NSFkr. 1350kr. 900
Pensjonist/Uførtrygdet/Student m/NSF (må dokumenteres)kr. 1050kr. 750
Sidemedlem u/NSFkr. 1000kr. 550
Junior (under 21 år)kr. 340kr. 245

Årskort for treningsavgift (Frivillig, når du har et gyldig medlemskap – gir gratis treninger og fri tilgang til Revhiholen – inkludert kode til bommen) fås ved å betale 800,- ved oppmøte på en ordinær treningskveld. 1/2 pris på årskort etter 1. august.

  • Medlemskap m/NSF har kontingent til Norges Skytterforbund kr. 300 og Oppland Skytterkrets kr. 50 inkludert.
  • Ved innmelding etter 1. august betales bare ½ medlemskontingent til klubben, forbundsavgifter må betales.
  • Juniorer er NSF medlemmer men betaler ikke forbunds- og kretskontingent. Du regnes som Junior ut det året du fyller 20 år.
  • Hvis du er hovedmedlem i en annen klubb tilsluttet NSF (må dokumenteres), velger du Sidemedlem u/NSF.

INNMELDING

  • Ved personlig frammøte; Fyll ut og lever skjema, som du får utlevert på banen, eller
  • Send en epost til medlemsansvarlig@gjovikpk.com om at du ønsker medlemskap-

Comments are closed.