Statusoppdatering ifm. smittesituasjon og årsmøte

Statusoppdatering ifm. smittesituasjon og bruk av Revhiholen de neste 4 uker om det ikke skjer store endringer nasjonalt.

Årsmøtet blir flyttet til fredag 30. april pga. smittetrykk og problemer med å avvikle årsmøtet med plass nok til alle deltagere.

Det har vært vurdert å kjøre møtet virtuelt, men dette medfører en del potensielle tekniske problemer.

Smittevernsregler som postet 03.01.2021 gjelder fremdeles uten endringer.

På vegne av styret.

Bruk av Revhiholen – oppdatering mht. Covid-19

Med bakgrunn i dagens Covid-oppdatering nasjonalt vil det ikke bli noen endringer i begrensningene som vi har hatt i Gjøvik Pistolklubb og i forbindelse med bruk av Revhiholen Skytebane – i utgangspunktet vil dette gjelde frem til 1. februar, men kan/vil dessverre kunne forlenges dersom Covid-status på det tidspunktet ikke er vesentlig forbedret.

Følgende punkter gjelder med andre ord fremdeles :
Egentrening er tillatt så lenge normale smittevernsregler blir fulgt, og mer spesifikt disse :

1. HOLD avstand, minimum 1 meter til andre personer.

2. Registrering av alle personer til enhver tid som oppholder seg på Revhiholen med navn, telefonnummer, ankomsttid og avreisetid – dette *SKAL* gjøres for å muliggjøre evt. smittesporing der vi er innblandet i utbruddet.

Registreringsskjema ligger på oppbevaringsbenken i oppholdsrommet – når siste person reiser en gitt dag flyttes skjemaet bakerst i skrivebrettet slik at ny liste ligger klar til neste dag.

3. Håndsprit står tilgjengelig i oppholdsrommet på Revhiholen, sprit gjerne en gang for mye enn for lite.

4. Maks størrelse på grupper på Revhiholen er 5 personer – det kan oppholde seg flere grupper på Revhiholen samtidig, men da skal disse holde seg i god avstand fra hverandre. 25m standplass og sideløp kan her brukes slik at spredning opprettholdes tilfredsstillende.

5. Ved bruk av oppholdsrom har EN gruppe lov til å være inne av gangen – bord, sittebenker og oppbevaringsbenk i oppholdsrommet SKAL tørkes over med overflatesprit mellom hver gruppe, samt kjøkkenbenk og kjøkkenutstyr om dette har vært i bruk. Ved bytte av grupper må avstandsregel overholdes.

Om fellesgjenstander blir brukt skal de sprites etter bruk – og om det er noen tvil om noe har vært i bruk, sprit det ned.Ved grove brudd på regler vil det bli nedlagt forbud mot all aktivitet på Revhiholen til smittesituasjonen er under kontroll igjen.

– Styret

ÅRSMØTE I WESTERN-gruppa torsdag 4.feb kl.18.00 på internett (info om dette på Facebooksiden Minnesota Manhunters planleggingsgruppe)

Vi må ha et lite årsmøte/planleggingsmøte i Minnesota Manhunters. Siden vi tross alt er en undergruppe i GPK, så trenger ikke dette være et årsmøte med 100% korrekt saksliste osv. Men det er 2 år siden sist årsmøte, og det er ting vi må få på plass.

Saker:

1. Valg. For to år siden ble Hannibal Hayes valgt til leder, og Mr.Ace valgt til nestleder.

Hannibal har i tillegg også fungert som kontaktperson, både opp mot GPK og SWS. Samt hatt ansvaret for budsjetter og regnskap i samband med stevner, og innkreving av kontingent til SWS, samt kontroll på medlemsliste.

Burde vi hatt en egen stilling i styret for noe av dette tro? Type kasserer/sekretær stilling? Dette til drøfting på møtet.

2. Aktiviteter for 2021. Det er to ting som kan sette begrensninger her, og det er Corona og blyforbudet i hagle.

Når det gjelder Corona, så må vi til enhver tid følge gjeldende restriksjoner fra myndigheter og idrettsforbundet. Vedrørende blyforbudet, hvis vi ikke får innvilget disp, så er det fra SWS anbefalt at vi IKKE arrangerer Main Match stevner. Dette kan gi et signal til myndighetene om at vi har tilpasset sporten til blyforbudet, og det KAN da bli vanskeligere å få innvilget ny disp.

Men, for å holde interessen oppe, så kunne det kanskje vært en mulighet for å arrangere rene Side Match stevner. Jeg har vært i kontakt med presidenten i SWS vedrørende denne muligheten, og styret i SWS vil sette seg ned og komme frem til en ANBEFALING på hvordan vi skal forholde oss til evt stevnearrangering så lenge vi ikke kan bruke bly i hagle.

Men, når det er sagt, så vil det være fullt tillatt å arrangere Side Match stevner uavhengig av hva SWS måtte anbefale i så måte. Min personlige mening er at vi uansett bør følge SWS sin anbefaling, når den da foreligger.

3. Innkomne saker. Saker dere ønsker tatt opp på møtet telegraferes til otfargo@snertingdal.no innen 28.januar.

Oppdatert info i Facebook gruppa Minnesota Manhunters Planleggingsgruppe (kun åpen for medlemmer i Minnesota Manhunters).