NSF Feltskyting

Eksempel på feltskyting

Feltskyting, NSF nasjonalt program.

I Felt foregår skytingen og konkurransen ute i terrenget. Blinkene som er av varierende størrelse er plassert naturlig i terrenget med forskjellige avstander. Avstandene kan variere fra 5 til 70 meter.

En ”feltløype” består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan han vil fordele skuddene. Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng. Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyte avstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere. For at alle skal kunne konkurrere på likefot er det laget 4 forskjellige våpenklasser:

 1. GROV (7,62 til 9,65m)
 2. FIN (5,6mm)
 3. MILITÆR (9mm – 11,25mm) (Faktorkrav på 120)
 4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3 % på faktorkravet.

Utregning av faktor skjer etter formelen Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor

Du skyter de samme standplassene uansett hvilket våpen du bruker, men alle de 4 våpenklassene har sine særegenheter og utfordringer.

Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse, men pleier som regel å være rundt 100 poeng.

Felt skytes i de fleste stillinger: Stående, knestående eller liggende, med begge hender, din beste hånd eller din dårligste hånd.

Spesialfelt er akkurat det samme som felt, men med litt andre typer våpen. Blant annet får du lov til å bruke magnumrevolvere og -pistoler i spesialfelt. Våpenklassene i spesialfelt er; spesialpistol, spesialrevolver, magnumfelt 1 og 2. Øvelse: Felt  Antall konkurranseskudd: 60

Avstand: 5 – 70 meter  Skytetid: Minste tillatte tid 6 sekunder, ingen begrensninger oppover
Klasser:
Mesterskap: KM, DM, NM

Spesialfelt, NSF nasjonalt program

Spesialfelt er en variant av vanlig feltpistol som ble vedtatt på Forbundsstyremøte 5/2000. Reglementet gjelder fra 1.1.2001. Alle spesialfelt stevner skytes kun i en åpen klasse, klasse A.

Spesialpistol

 • Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.
 • Prototyper er ikke tillatt.
 • Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.
 • Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.
 • Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen

Dimensjon (Kontrolleres ved hjelp av målekasse).

 • Lengde Max 185 mm.
 • Høyde Max 125 mm inkl. magasin.
 • Bredde Max 35 mm.
 • Vekten av våpen med tomt magasin Max 800 gram.
 • Avtrekksvekt min. 1360 gram.
 • Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
 • Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
 • Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.
 • Det tillates å bruke alle kaliber fra og med.22LR, til og med.45 ACP.
 • Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

 • Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og regler.
 • Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
 • ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.
 • Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.

Spesialrevolver

 • Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.
 • Prototyper er ikke tillatt.
 • Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.
 • Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

Dimensjon (Kontrolleres ved hjelp av målekasse).

 • Lengde Max 200 mm.
 • Løpslengde Max 80 mm.
 • Høyde Max 150 mm
 • Bredde Max 40 mm.
 • Vekt Max 1000 gram. (uten patroner)
 • Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)
 • Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
 • Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
 • Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.
 • Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .22LR, til og med.45 ACP. Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

 • Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.
 • Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
 • ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen (Startkontingent bør da være tilsvarende redusert).

Magnumfelt 1 og 2

 • Revolver og pistol tillates.
 • ”Magnumfelt 1” fra og med kal. .357, til og med kal. .40.
 • ”Magnumfelt 2” fra og med kal. .41, til og med kal. .455.
 • Det settes ingen begrensninger på våpenets mål og vekt.
 • Rekyldempende innretninger som kompensator, ”magnaporting” og lignende tillates ikke.
 • Avtrekksvekt min. 1360 gram. (Single action avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)
 • Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
 • Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
 • Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 1″

 • Minste hylselengde for ammunisjon i ”Magnumfelt 1”er 25mm.
 • Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 1” er 140 grains.
 • Faktorkrav i ”Magnumfelt 1” er 190.

Faktorformel Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³ = 190,00

Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 2″

 • Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 2” er 210 grains.
 • Faktorkrav i ”Magnumfelt 2” er 275.

Faktorformel Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³ = 275,00

Program

 • Det er ingen begrensning på skyte avstand for magnumfelt 1 og 2, men det anbefales en økning av skytetiden, 4 til 8 sek. ekstra eller mer, om skivene blir vanskelig å treffe P.G.A. størrelse og avstand.
 • Det skal ikke skytes med beste eller dårligste hånd, ellers benyttes de kommandoer og regler som gjelder ved feltskyting.
 • ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen (Startkontingent bør da være tilsvarende redusert).

Klasseføring

Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.

Anvisning

 • Her henvises det til pistolreglementet 8.25.3.5.5
 • Eventuelle langskudd i Spesialpistol, Spesialrevolver og Magnumfelt dømmes slik:
  • Mindre enn kal. .30 samme som Finfelt.
  • Kal. .30 til og med kal. .38 samme som Grovfelt
  • Over kal. .38 samme som Militær- og Revolverfelt

Program

Det anbefales å skyte på flere lange hold enn ved vanlig feltskyting, samt en liten økning i skytetiden, 4 til 8 sek. ekstra eller mer, om skivene blir vanskelige å treffe pga. størrelse og avstand. Det skal ikke skytes med beste eller dårligste hånd, ellers benyttes de kommandoer og regler som gjelder ved feltskyting. 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen. Startkontingent bør da være tilsvarende redusert. Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfeltstevner, klasse A.

Comments are closed.