Sikkerhetskurs

Det holdes jevnlig sikkerhetskurs. Disse annonseres via klubbens hjemmeside på internett samt den åpne Facebook-siden vår.

På dette kurset vil man, gjennom teori og praksis, få en innføring i sikkerhetsregler og opptreden på skytebanen, samt få en grunnlegende opplæring i skyting med håndvåpen.

De forskjellige konkurranseprogrammer innen NSF vil også bli gjennomgått.

Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å drive med trening/konkurranse i foreninger tilsluttet NSF.

For de som ønsker å kjøpe egne våpen (pistol/revolver) henvises det til
Våpenforskriften (FOR-2009-06-25-904):    http://www.lovdata.no

Et av kravene ifølge denne er minimum seks måneders aktivt medlemskap i pistolklubb samt minimum 14 oppmøter innenfor en tidsperiode på 6 mnd.

Etter bestått sikkerhetskurs, og etter å ha deltatt ved minst 14 av klubbens organiserte aktiviteter, vil man få utstedt dokumentasjon på nødvendig aktivitet og kan søke om erverv av eget våpen.

Ansvarlig for sikkerhetskurs i klubben er Ole Evensen. Kontaktdetaljer finnes under «Om Klubben –> Kontaktpersoner»

Comments are closed.