Om Dynamisk Sportsskyting

Dynamisk Sportsskyting Norge er IPSC’s representant her i Norge og er norske utøveres talerør ovenfor IPSC og norske myndigheter.
De mange pistolklubbene/lagene i Norge som utøver denne skyteform er tilsluttet DSSN.
Våpen som blir brukt er pistol, revolver og rifle, i utlandet brukes også hagle.
Dynamisk skyting er en sport som krever mye av utøverne i form av konsentrasjon og selvdisiplin.
Målsetningen for skytterne er å blande presisjon, kraft (gjelder ammunisjon, ikke fysisk styrke) og hurtighet til en vinnende kombinasjon.
Før en skytter kan delta på stevner i dynamisk skyting må vedkommende gjennomføre og bestå et eget godkjenningskurs.
I tillegg til den grunnleggende våpenopplæringen som Politiet krever for erverv av håndvåpen.

Beskrivelse av regler og programmer finner du på sidene til DSSN

Comments are closed.