Referat fra Årsmøte 2020 Gjøvik Pistolklubb

Vedlagt ligger referat fra årsmøtet i Gjøvik Pistolklubb.

Comments are closed.