All organisert trening er avlyst

Jeg vil på vegne av styret informere om at all organisert trening er avlyst inntil videre.

Egentrening på Revhiholen er ikke forbudt. Men jeg maner medlemmene til å utvise forsiktighet, og etterleve de retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for å hindre/begrense spredning av koronaviruset.

Hilsen formann

Bookmark the permalink.

Comments are closed.