Feltløp 1 og 2 og 25mtr standplass stengt 06.06.2020 pga. kurs

Info fra Ronny Røise:

Lørdag den 6/6 er felt løp 1/2 samt 25 m standplass steng på grunn av kurs. Toalett med vask og møte/styre rom er kun for deltageer på kurset og skal ikke benyttes av andre medlemmer. Oppholdsrom og felt løp 3-5 er åpne for andre.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.