ÅRSMØTE I WESTERN-gruppa torsdag 4.feb kl.18.00 på internett (info om dette på Facebooksiden Minnesota Manhunters planleggingsgruppe)

Vi må ha et lite årsmøte/planleggingsmøte i Minnesota Manhunters. Siden vi tross alt er en undergruppe i GPK, så trenger ikke dette være et årsmøte med 100% korrekt saksliste osv. Men det er 2 år siden sist årsmøte, og det er ting vi må få på plass.

Saker:

1. Valg. For to år siden ble Hannibal Hayes valgt til leder, og Mr.Ace valgt til nestleder.

Hannibal har i tillegg også fungert som kontaktperson, både opp mot GPK og SWS. Samt hatt ansvaret for budsjetter og regnskap i samband med stevner, og innkreving av kontingent til SWS, samt kontroll på medlemsliste.

Burde vi hatt en egen stilling i styret for noe av dette tro? Type kasserer/sekretær stilling? Dette til drøfting på møtet.

2. Aktiviteter for 2021. Det er to ting som kan sette begrensninger her, og det er Corona og blyforbudet i hagle.

Når det gjelder Corona, så må vi til enhver tid følge gjeldende restriksjoner fra myndigheter og idrettsforbundet. Vedrørende blyforbudet, hvis vi ikke får innvilget disp, så er det fra SWS anbefalt at vi IKKE arrangerer Main Match stevner. Dette kan gi et signal til myndighetene om at vi har tilpasset sporten til blyforbudet, og det KAN da bli vanskeligere å få innvilget ny disp.

Men, for å holde interessen oppe, så kunne det kanskje vært en mulighet for å arrangere rene Side Match stevner. Jeg har vært i kontakt med presidenten i SWS vedrørende denne muligheten, og styret i SWS vil sette seg ned og komme frem til en ANBEFALING på hvordan vi skal forholde oss til evt stevnearrangering så lenge vi ikke kan bruke bly i hagle.

Men, når det er sagt, så vil det være fullt tillatt å arrangere Side Match stevner uavhengig av hva SWS måtte anbefale i så måte. Min personlige mening er at vi uansett bør følge SWS sin anbefaling, når den da foreligger.

3. Innkomne saker. Saker dere ønsker tatt opp på møtet telegraferes til otfargo@snertingdal.no innen 28.januar.

Oppdatert info i Facebook gruppa Minnesota Manhunters Planleggingsgruppe (kun åpen for medlemmer i Minnesota Manhunters).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.