Referat fra årsmøtet 2021

Da er referatet fra årsmøtet 2021 klart, og ligger tilgjengelig på følgende link:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.